To ja, Paweł Foryński

Paweł Foryński

Piszę strony internetowe

Programowanie interfejsów i tworzenie stron internetowych to moje główne zajęcie od wielu lat. Jakiś czas przed tym zajmowałem się grafiką 2D i 3D. Połączenie tych umiejętności i użycie nowoczesnych technologii pozwala mi na tworzenie zaawansowanych i responsywnych stron internetowych i interfejsów opartych na systemach zarządzania treścią, jak i sklepów, portali i innych autorskich aplikacji.

Skillset: HTML5/CSS3, JavaScript, jQuery, AngularJS, UI/UX design.

Znajdź mnie także na Linkedin

Jeśli uważasz, że mogę w czymś pomóc lub masz pytania, zachęcam do kontaktu na adres (uruchom JavaScript by zobaczyć mój adres email)

It's me, Paweł Foryński

Paweł Foryński

I make web things

Interface programming and creating websites is my main occupation for many years now. Some time before that I dealt with 2D and 3D graphics. The combination of these skills and usage of modern technology allows me to create advanced and responsive websites and interfaces based on content management systems, as well as shops, portals and other custom webapps.

Skillset: HTML5/CSS3, JavaScript, jQuery, AngularJS, UI/UX design.

You can find more about me on Linkedin

If you have questions or think I can help you, feel free to contact me at (please enable JavaScript to see my email).

en